Obavijest o  upisima u Državnu vatrogasnu školu
Opis postupaka Datum Napomena
Objava i prijava na natječaj 21. – 27. 8. 2023.
do 23,59 sati
Na natječaj se prijavljuje online putem poveznice za svaku lokaciju
– ispuniti obrazac prijave na natječaj samo za jednu
lokaciju ili Zagreb ili Osijek ili Split ili Rijeka
– priložiti u PDF formatu svjedodžbu o završnom radu
ili svjedodžbu završnog ispita ili svjedodžbu o
državnoj maturi (samo 1 dokument)
Objava rasporeda za psihologijsko testiranje 4. 9. 2023. Iz  rasporeda će biti vidljivo točno vrijeme i mjesto provođenja testiranja
Provedba testiranja 11. – 22. 9. 2023. Na testiranje donijeti preslike:
– svjedodžbe o završenoj srednjoj školi (završnom radu,  završnom ispitu ili državnoj maturi)
– razrednih svjedodžbi srednje škole svih razreda
– rodnog lista
– osobne iskaznice

Ako školovanje plaća pravna osoba
– ovjerenu izjavu pravne osobe o plaćanju školarine
(obrazac izjave na web stranici)

Objava rezultata 29. 9. 2023. Uz objavu će biti navedeno točno vrijeme i mjesto upisa
Upisi 5. – 12. 10. 2023.

(točni termini po lokacijama
bit će naknadno objavljeni)

Na upis donijeti originale dokumenata:
– upisnicu (obrazac na web stranici)
– svjedodžbu o završnom radu ili svjedodžbu završnog ispita ili svjedodžbu o državnoj maturi
– razrednih svjedodžbi srednje škole svih razreda
– rodnog lista
– dokaz o  uplati 1. dijela školarine (600,00 EUR)
– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika iz kojeg je vidljivo da je kandidat SPOSOBAN  za poslove VATROGASCA, određene Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada članak 3. točka 14.
– jednu fotografiju
Planirani početak nastave 16. 10. 2023.
Natječaj za smještaj – objava 29. 9. 2023. Prilažu se dokumenti navedeni u Natječaju za smještaj

 

Cijena školovanja 1.200,00 EUR
Cijena smještaja  125,00 EUR /  mjesečno
Skip to content