Vatrogasna zajednica grada Đurđevac kakvu danas poznajemo osnovana je na osnivačkoj skupštini 19. ožujka 1993. godine.

No ona djeluje od 1929. godine kao Vatrogasna župa sreza Đurđevac, koji kasnije prelazi u Podsavez vatrogasnih društava Đurđevac te kasnije u Vatrogasni savez općine Đurđevac sve do 1993. godine.

U Vatrogasnoj zajednici grada Đurđevca udružena su slijedeća Dobrovoljna vatrogasna društva: Đurđevac, Mičetinac, Čepelovac, Budrovac, Sirova Katalena , Suha Katalena, Severovci i Sveta Ana te Javna vatrogasna postrojba Đurđevac.

Vatrogasna zajednica grada Đurđevac je dobrovoljna i humanitarna organizacija koja na dobrovoljnoj osnovi razvija i unapređuje profesionalno i dobrovoljno vatrogastvo u gradu i prigradskim naseljima.

Zajednica je aktivni sudionik provođenja zadataka i poslova u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara, kao i na usklađivanju i usmjeravanju rada svojih članica u ostvarivanju zadaća protupožarne
zaštite u skladu sa zakonskim propisima i Statutom Zajednice.

Vodi kadrovsku politiku, vrši osposobljavanja, brine se o usavršavanju i školovanju vatrogasnih kadrova na svom području, a putem natjecanja popularizira i unapređuje vatrogastvo i zaštitu od požara na svom području

Vatrogasnu djelatnost kao djelatnost od posebnog interesa za grad Đurđevac i prigradska naselja obavlja Javna vatrogasna postrojba ustrojena kao profesionalna javna ustanova grada Đurđevca, sukladno Procjeni ugroženosti i Planu zaštite od požara. Vatrogasna zajednica je osnovana radi koordinacije i usmjeravanja rada profesionalne i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi i društava na području Grada.

Jedino stožerno društvo u zajednici je DVD Đurđevac, a zajednica broji ukupno 365 članova od čega na dobrovoljno vatrogastvo otpada oko 330 članova sa vatrogasnom mladeži, a ostatak na profesionalnu strukturu unutar Javne vatrogasne postrojbe.

Ustrojstvo VZG :   Predsjednik : Alen Škudar

                                     Zapovjednik : Matija Markešić

                                                               Zamjenik Predsjednika : Nedeljko Kovačević

                                                      Zamjenik Zapovjednika: Mirko Večerić

                                Blagajnik: Andrija Puhač

Skip to content