Sukladno Planu zaštite od požara Koprivničko-križevačke županije, područje županije u vatrogasnom smislu dijelimo na tri požarna područja i to: Požarno područje Koprivnica, Đurđevac i Križevci.

Požarno područje Đurđevac čini Grad Đurđevac sa općinama: Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje. Zauzima površinu od 483,63 km2 i ima ukupno 24.539 stanovnika.

Vatrogasnu djelatnost na navedenom području obavlja Javna vatrogasna postrojba Đurđevac u suradnji sa stožernim, kao i ostalim DVD-ima koji djeluju na području navedenih općina i Grada Đurđevca.

Osnivači Javne vatrogasne postrojbe su Grad Đurđevac i Općine: Virje, Kloštar Podravski, Kalinovac, Molve, Ferdinandovac, Podravske Sesvete i Novo Virje, koje su svoja osnivačka prava stekle na temelju Zakona o vatrogastvu ( NN 106/99) i Sporazuma o osnivanju od 18. srpnja 2006. godine. Javna vatrogasna postrojba Đurđevac je pravni slijednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Đurđevca osnovane izlaskom iz MUP-a RH i registrirane s danom 01.veljače 2000.godine.

Područje djelovanja i odgovornosti Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, sukladno navedenom sporazumu je područje navedenih općina i Grada Đurđevca, a koji čine Požarno područje Đurđevac.

Grad-Općina
Naziv naselja
Broj stanovnika Površina ( km2) Gustoća naseljen.
(st/km2)
Đurđevac 8.264 157,19 56,38
Budrovac 373 18,46 24,05
Čepelovac 345 27,44 13,81
Đurđevac 6.349 41,64 158,89
Grkine 131 8,08 19,55
Mičetinac 207 6,15 39,02
Severovci 142 12,02 14,14
Sirova Katalena 281 12,09 29,36
Suha katalena 337 20,25 18,37
Sveta Ana 99 11,06 11,57
Ferdinadovac 1.750 49,25 42,78
Brodić 74 6,37 19,31
Ferdinandovac 1.676 42,88 46,27
Kalinovac 1.597 35,55 48,52
Batinske 98 7,23 15,21
Kalinovac 1.463 27,40 57,41
Kloštar Podravski 3.306 50,94 70,73
Budančevica 527 3,78 138,89
Kloštar Podravski 1.532 17,58 97,10
Kozarevac 560 17,39 34,45
Prugovac 687 12,19 63,33
Molve 2.189 46,53 51,13
Čingi-Lingi 9 0,57 7,02
Molve 1.432 26,24 58,54
Molve Grede 280 7,74 38,76
Repaš 468 11,97 45,03
Novo Virje 1.216 35,98 39,24
Podravske Sesvete
1.630 29,47 60,33
Virje 4.587 78,55 66,16
Donje Zdjelice 74 3,38 28,70
Hampovica 268 11,16 26,88
Miholjanec 295 13,14 30,37
Rakitnica 136 4,07 34,64
Šemovci 512 8,34 69,06
Virje 3.302 38,46 95,79
UKUPNO 24.539 483.63

Karta požarnog područja Đurđevac

Skip to content