Upoznajte naš tim

Matija Markešić
Matija Markešić
Zapovjednik
Alen Škudar
Alen Škudar
Zamjenik zapovjednika
Lidija Pintarić
Lidija Pintarić
Rukovoditelj općih, ekonomskih i komercijalnih poslova
Jasmina Kerečeni
Jasmina Kerečeni
Viši referent za ekonomske poslove
Andrija Puhač
Andrija Puhač
Operativni radnik za tehniku i preventivu
Ivan Mikulić
Ivan Mikulić
Vatrogasac vozač
Dražen Štefanić
Dražen Štefanić
Voditelj vatrogasne grupe
Matej Turbelija
Voditelj vatrogasne grupe
Davor Martinčić
Davor Martinčić
Voditelj vatrogasne grupe
Ivan Tomašek
Ivan Tomašek
Vatrogasac vozač
Milek Tomašek
Milek Tomašek
Vatrogasac vozač
Željko Zalar
Željko Zalar
Voditelj vatrogasne grupe
Dražen Vugrinec
Dražen Vugrinec
Vatrogasac-vozač
Damir Nikša
Damir Nikša
Vatrogasac-vozač
Tomislav Karšić
Tomislav Karšić
Vatrogasac-vozač
Hrvoje Ređep
Hrvoje Ređep
Voditelj vatrogasne grupe
Dražen Jakupčić
Dražen Jakupčić
Serviser vatrogasnih aparata
Mirko Večerić
Mirko Večerić
Vatrogasac vozač
Andrej Markač
Andrej Markač
Vatrogasac
Martin Ređep
Martin Ređep
Vatrogasac vozač
Branko Dautanec
Branko Dautanec
Vatrogasac
Mateo Živko
Mateo Živko
Voditelj vatrogasne grupe
Matija Prelec
Matija Prelec
Vatrogasac
Danijel Barberić
Danijel Barberić
Voditelj vatrogasne grupe
Matej Jakupčić
Matej Jakupčić
Vatrogasac-vozač
Damir Kovačić
Damir Kovačić
Voditelj vatrogasne grupe
Josip Kolar
Josip Kolar
Vatrogasac
Davor Đurišević
Vatrogasac
Mladen Jakopović
Mladen Jakopović
Vatrogasac
Nada Sabol
Nada Sabol
Spremačica
Red. br.    

Ime i Prezime  

Naziv radnog mjesta Došao

godine

 Otišao

godine

 1. Zvonko Perica
Načelnik Centra
 1980
1990
 2. Ivan Fucak
Administrator
 1980 1980
 3. Ivan Hapavel
 Vatrogasac-vozač
 1980
1985
 4. Đuro Jaković
Vatrogasac-vozač
 1980
1989
 5. Đuro Kelić Vatrogasac-vozač 1980 1999
 6. Luka Jakupčić
Vatrogasac 1980 2001
 7. Franjo Posavec
Vatrogasac
1980 1992
 8. Franjo Grgačić
Vatrogasac
 1980
1993
 9. Slavica Mađerić
Čistaćica 1980 1987
 10. Josip Čorba
Vatrogasac
 1981
1986
 11. Petar Petričec
Vatrogasac
 1981
1997
 12. Josip Pavunić
Vatrogasac
 1981
1986
 13. Stjepan Šprajc
Vozač-automehaničar
 1981
1991
 14. Vladimir Muše
Vatrogasac
 1981
1991
 15. Ivan Peršinović
Vatrogasac
 1981
1982
 16. Vlado Hodalić
 Vatrogasac-vozač  1981
1986
 17. Mirjana Miholek
Administrator
1981 1993
 18. Marijan Lukić
 Vatrogasac-vozač 1984 1997
 19. Marija Litvić
 Čistaćica 1986 1991
 20. Marijan Roštan
 Vatrogasac-vozač 1989 1998
21. Božidar Tomica Vatrogasac-vozač 1990 1993
22. Ivica Konjarek Vatrogasac-vozač 1989 1990
 23. Đurđica Juračić
 Čistaćica 1992 1993
 24. Ivan Hrženjak
Vatrogasac
 1981
2005
 25. Mato Kovačić
 Vatrogasac-vozač 1981 1994
 26. Petar Markovica
 Dežurni-vozač
 1981
2005
 27. Valent Jančijev
 Dežurni-vozač  1980
2005
 28. Đuro Zvonar
 Vatrogasac-vozač 1980  2010
 29. Slavko Rajić Vatrogasac-vozač 1980 2010
 30. Marijana Mandić Knjigovođa-blagajnik 1978 2010
31. Đuro Petrović Vatrogasac-vozač 1980 2013
32. Igor Bukovčan Vatrogasac-vozač 2005 2007
33. Igor Maletić Vatrogasac-vozač 2013 2013
34. Melita Bregović Voditelj knjigovodstveno-admin. poslova 2012 2013
35. Ivan Sokač Voditelj vatrogasnog odjeljenja 1981 2014
36. Boško Mikulić Voditelj vatrogasnog odjeljenja 1981 2014
37. Ivan Ređep Vatrogasac-vozač 1981 2015
38. Petar Kelić Vatrogasac-vozač 1980 2015
39. Ivan Nikša Vatrogasac-vozač 1980 2015
40. Mirko Mesarov Vatrogasac-vozač 1985 2016
41. Đuro Ređep Voditelj vatrogasne grupe 1984 2017
42. Marijan Kicivoj Zamjenik zapovjednika postrojbe 1990 2017
43. Josip Miholek Vatrogasac-vozač 1983 2018
44.

45.

46.

47.

48.

Mladen Jakupčić

Mladen Megec

Branko Gorički

Vladimir Hrženjak

Željko Turbelija

 

Zapovjednik

Voditelj vatrogasnog odjeljenja

Vatrogasac-vozač

Vatrogasac

Vatrogasac-voditelj grupe

2014

1980

1995.

1984.

1994.

2018

2019

2022.

2023.

2023.

 

Skip to content