Profesionalni standardi

Javna vatrogasna postrojba Đurđevac pruža najveće moguće standarde u hitnim slučajevima. Svakodnevno se unaprijeđujemo u svim mogućim aspektima spašavanja života i suzbijanja požara.

 • Suzbijanje požara, smanjivanje gubitaka
 • Hitni medicinski odgovor
 • Zaštita od požara i evakuacija
 • Spašavanja u prometu
 • Opasni materijali
 • Traženje i spašavanje
VIŠE

Malo statistike

0
Požarne intervencije
0
Tehničke intervencije
0
Ostale intervencije
0
Javna okupljanja

Dužnost. Čast. Zajednica.

Danas Vatrogasna postrojba zapošljava ukupno 36 vatrogasaca – profesionalaca i ima na raspolaganju vozni park od 16 vozila različite namjene čiji je starosni vijek u prosjeku manji od 13 godina. Pokriva područje grada Ðurđevca i 7 susjednih općina sa približno 25 000 stanovnika i površinom od 500 km2 . Godišnje ima 200-300 intervencija različitih vrsta od čega oko stotinjak požara.

Javna vatrogasna postrojba Đurđevac je javna ustanova u vlasništvu Grada Đurđevca i općina Virje, Kloštar Podravski, Kalinovac, Molve, Ferdinandovac, Podravske Sesvete i Novo Virje, koja u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe.

Sjedište Postrojbe je na adresi: Ulica grada Vukovara 63, 48350 Đurđevac

Osnivači i vlasnička prava:

Sukladno Zakonu o vatrogastvu i Sporazumu o osnivanju osnivači Postrojbe su Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca i Općinska poglavarstva općina koje su svoja osnivačka prava stekla potpisivanjem Sporazuma i podijelila na sljedeći način:

Grad Đurđevac 69,40%
0%
Općina Virje 10,70%
0%
Općina Kloštar Podravski 5,08%
0%
Općina Kalinovac 4,88%
0%
Općina Molve 4,05%
0%
Općina Ferdinandovac 2,97%
0%
Općina Podravske Sesvete 1,84%
0%
Općina Novo Virje 1,08%
0%

Vatrogasno vijeće Postrojbe:

Vatrogasnom postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće od 3 člana.

Vatrogasno vijeće čine:

 • 1 član – predstavnik Vatrogasne zajednice županije ,
 • 1 član – imenovan od radnika Vatrogasne postrojbe,
 • 1 član –imenovan od većinskog osnivača.

Članovi Vatrogasnog vijeća biraju između sebe predsjednika na prvoj sjednici. Vatrogasno vijeće donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Vatrogasnog vijeća. Članovi Vatrogasnog vijeća biraju se na mandat od pet godina.

U mandatu od 2021. godine

 • Mateo Živko – predstavnik Vatrogasne zajednice županije ,
 • Andrija Puhač – predstavnik radnika Vatrogasne postrojbe,
 • Lidija Pintarić –  predstavnica  većinskog osnivača – Grada Đurđevca -Predsjednica vatrogasnog vijeća.

 

 

Zapovjednik i zamjenik zapovjednika Postrojbe:

Zapovjednik postrojbe je poslovodni i stručni voditelj Vatrogasne postrojbe i tu dužnost s mandatom od pet godine obnaša Matija Markešić. Dužnost zamjenika zapovjednika s mandatom također od pet godine obnaša Alen Škudar.

Djelatnost Postrojbe.

 • Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama.
 • Srodne djelatnosti, a koje se mogu obavljati pod uvjetom da se time ne umanjuje intervencijska spremnost vatrogasne postrojbe:
  • pružanje usluga vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite
  • servisiranje vatrogasnih aparata,
  • kupnja i prodaja vatrogasnih aparata i opreme,
  • iznajmljivanje auto –ljestava,
  • usluga ispumpavanja vode,
  • usluga prijevoza vode za domaćinstva, fizičke i pravne osobe

Pravilnikom o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (NN 61/94), Postrojba je razvrstana u “VRSTU 2”.

Zbog nedostatka sredstava u Proračunu Grada Đurđevca i nedostatnih sredstava iz Minimalnih financijskih standarda i dalje kao i dosadašnjih četrdesetak godina vršimo dodatna osiguranja za potrebe Janaf-a Terminala Virje i INA-e. Upravo zahvaljujući sredstvima vlastite djelatnosti Postrojba je uspjela nabaviti najsuvremeniju vatrogasnu opremu i vozila kao i održavati svu opremu i zgradu na zadovoljavajući način.

Organizacijska shema postrojbe

Skip to content