Profesionalni standardi

Javna vatrogasna postrojba Đurđevac pruža najveće moguće standarde u hitnim slučajevima. Svakodnevno se unaprijeđujemo u svim mogućim aspektima spašavanja života i suzbijanja požara.

 • Suzbijanje požara, smanjivanje gubitaka
 • Hitni medicinski odgovor
 • Zaštita od požara i evakuacija
 • Spašavanja u prometu
 • Opasni materijali
 • Traženje i spašavanje
VIŠE

Malo statistike

0
Požarne intervencije
0
Tehničke intervencije
0
Ostale intervencije
0
Javna okupljanja

Dužnost. Čast. Zajednica.

Danas Vatrogasna postrojba zapošljava ukupno 34 vatrogasaca – profesionalaca i ima na raspolaganju vozni park od 14 vozila različite namjene čiji je starosni vijek u prosjeku manji od 13 godina. Pokriva područje grada Ðurđevca i 7 susjednih općina sa približno 25 000 stanovnika i površinom od 500 km2 . Godišnje ima 200-300 intervencija različitih vrsta od čega oko stotinjak požara.

Javna vatrogasna postrojba Đurđevac je javna ustanova u vlasništvu Grada Đurđevca i općina Virje, Kloštar Podravski, Kalinovac, Molve, Ferdinandovac, Podravske Sesvete i Novo Virje, koja u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe.

Sjedište Postrojbe je na adresi: Ulica grada Vukovara 63, 48350 Đurđevac

Osnivači i vlasnička prava:

Sukladno Zakonu o vatrogastvu i Sporazumu o osnivanju osnivači Postrojbe su Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca i Općinska poglavarstva općina koje su svoja osnivačka prava stekla potpisivanjem Sporazuma i podijelila na sljedeći način:

Grad Đurđevac 69,40%
0%
Općina Virje 10,70%
0%
Općina Kloštar Podravski 5,08%
0%
Općina Kalinovac 4,88%
0%
Općina Molve 4,05%
0%
Općina Ferdinandovac 2,97%
0%
Općina Podravske Sesvete 1,84%
0%
Općina Novo Virje 1,08%
0%

Upravno vijeće Postrojbe:

Vatrogasnom postrojbom upravlja Upravno vijeće od 5 članova.

Članove Upravnog vijeća imenuju:

 • 3 člana – Gradsko vijeće Grada Đurđevca,
 • 1 člana – imenuju radnici Vatrogasne postrojbe,
 • 1 člana – imenuju sve ostale općine osnivači na način da svaka općina – osnivač – prema redoslijedu navedenom u članku 2. Statuta određuje svog predstavnika u Upravnom vijeću s mandatom od godinu dana.

Zapovjednik Postrojbe:

Zapovjednik postrojbe je poslovodni i stručni voditelj Vatrogasne postrojbe i tu dužnost s mandatom od četiri godine obnaša Matija Markešić. Dužnost zamjenika zapovjednika s mandatom također od četiri godine obnaša Alen Škudar.

Djelatnost Postrojbe.

Djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i drugim nesrećama. Pored gore navedenih poslova Postrojba je registrirana i za poslove:

 • servisiranja vatrogasnih aparata,
 • osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova,
 • osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i pašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom,
 • obavljanje i drugih poslova i usluga vezanih za vatrogasnu djelatnost,

Pravilnikom o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (NN 61/94), Postrojba je razvrstana u “VRSTU 2” s obzirom da ima od 21-33 zaposlena vatrogasca. Ovakva brojčana popunjenost omogućuje nam, da imamo smjene popunjene s 5 vatrogasaca u Đurđevcu, tri vatrogasca za potrebe firme INA-Naftaplin, Pogon Molve i četiri vatrogasca za potrebe Jadranskog naftovoda Terminala Virje. Istovremeno u prvoj smjeni imamo konstantno servisera vatrogasnih aparata, operativnog radnika za tehniku, opremu i preventivu, upravnu strukturu (zapovjednika, zamjenika, voditelja administrativnih i knjigovodstvenih poslova i referenta za kadrovske i opće poslove).

Zbog nedostatka sredstava u Proračunu Grada Đurđevca i nedostatnih sredstava iz Minimalnih financijskih standarda i dalje kao i dosadašnjih četrdesetak godina vršimo dodatna osiguranja za potrebe Janaf-a Terminala Virje i INA-Naftaplina, Pogona Molve. Upravo zahvaljujući sredstvima vlastite djelatnosti Postrojba je uspjela nabaviti najsuvremeniju vatrogasnu opremu i vozila kao i održavati svu opremu i zgradu na zadovoljavajući način.

Organizacijska shema postrojbe

Skip to content