O zamisli osnivanja prvog organiziranog vatrogasnog udruženja u Đurđevcu, kao uostalom i o mnogo čemu drugome, može se samo nejasno nagađati i pretpostavljati. Požari i druge elementarne nepogode nisu mimoilazile ni Đurđevac od najranijih vremena.

U povijesti Đurđevca zabilježeno je i nekoliko većih požara od kojih, do vremena osnivanja prvog (dobrovoljnog) vatrogasnog društva, spomenimo samo dva: jedan iz 1822., a drugi iz 1877. godine.

Dana 22. srpnja 1822. godine u Topolčićevoj kući, koja se nalazila na Novom selu, na putu prema Virju, buknula je vatra i uništila 8 kuća i 30 gospodarskih zgrada.

Đurđevac, je međutim, 15. listopada 1877. godine stradao od požara više nego ikada. O tom katastrofalnom požaru, koji je buknuo u nekoj kovačnici, čitamo sa zaprepaštenjem: „Silan vjetar raznese iskre i razvije se strahovita vatra, koja je trajala od 9 i po sati prije podne do 4 sada poslije podne. U svemu su izgorjele 53 kuće i 127 gospodarskih zgrada. Bez krova je ostalo 557 žitelja. Šteta je tada bila procijenjena na 100.000 forinti, a nitko nije osigurao zgrade. Za to se u cijelo Hrvatskoj sabiralo za pogorelce u Gjurdjevcu“ (R. Horvat: Povijest Gjurgjevca, Zagreb, 1940.).

Ova velika nesreća zacijelo je potaknula pojedince na razmišljanje o ustroju zajedničke protupožarne zaštite, tim prije što je već do tog vremena u Hrvatskoj djelovalo preko 20 dobrovoljnih vatrogasnih društava. Međutim, precizno određivanje datuma osnutka prvog (dobrovoljnog) vatrogasnog društva u Đurđevcu, zbog nedostatka povijesne dokumentacije i arhivske građe nije nam poznato.

U „IZVJEŠTAJU upravnog odbora županijske oblasti županije bjelovarsko-križevačke O STANJU UPRAVE I NJIHOVOM DJELOVANJU ZA GODINU 1910“ podnesenog na proljetnoj skupštini 1911. godine pronađen je podatak da „Vatrogasno društvo u Đurđevcu“ postoji od 1880. godine. Iste godine usvojena su i pravila Društva, pa tu godinu obilježavamo kao godinu osnutka Društva.

Za djelovanje Društva do 20. srpnja 1890. ne raspolaže se arhivskom građom, kad je pod predsjedanjem nadvojvode Stjepana Kenfelja održana prva glavna skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac sa 10 utemeljenih i 64 podupirajuća člana.

Kroz povijest vatrogasci su se hrabro nosili sa dobrim i lošim pojavama u vremenu u kojem su djelovali s težnjom da prate dostignuća u tehnologiji sredstava i opreme za protupožarnu zaštitu.

Svoj prvi vlastiti prostor DVD je kupio 1948. godine koji je koristio do 1963. godine kada se prišlo izgradnji novog vatrogasnog doma koji je dovršen 1965. godine.

Sukladno potrebama vremena 1977. godine Dobrovoljno vatrogasno društvo formira profesionalnu jezgru od 12 djelatnika za formiranje 1.09.1980. Centra za zaštitu od požara općine Đurđevac. Osim djelatnika DVD je prema ugovoru dao na raspolaganje Centru 3 navalna vozila, 1 autocisternu, 2 kombi vozila 1 autoljestve, 1 mini bus i 1 zapovjedno vozilo kao i ostalu vatrogasnu opremu s kojom je raspolagao.

Osnivanjem Javne vatrogasne postrojbe Grada Đurđevca, koja postaje glavna operativna snaga u protupožarnoj zaštiti, umanjila se uloga DVD-a Đurđevac kao nositelja i organizatora protupožarne zaštite.

Svoj rad nastojali smo prilagoditi novonastaloj situaciji povezujući rad profesionalaca i dobrovoljaca, pri tome ne narušivši kontinuitet i tradiciju dobrovoljnog vatrogastva.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Đurđevac je nositelj tradicije organizacije dobrovoljnog vatrogastva na području Grada Đurđevca. Trenutno okuplja 121 izvršujućih pričuvnih i začasnih članova, 24 člana mladeži i 41 člana puhačkog orkestra.

-Djelatnost dobrovoljnog vatrogastva usmjerili smo na preventivu te okupljanje i osposobljavanje mladih za vatrogasnu mladež i vatrogasce tako da osim operativnih članova imamo ekipe mladeži 6 – 12 godina, ekipu mladeži 12 – 16 godina ( muški ) te seniorsku ekipu ( muški ) za vatrogasna natjecanja. Želja nam je da u skoroj budućnosti okupimo i ženske ekipe u svim katgorijama.

Redovito sudjelujemo sa svojim ekipama na gradskim i županijskim natjecanjima sa različitim uspjehom. Dosad najbolje rezultate postigli smo sa ekipom mladeži 12 – 16 (muški ) 4 mjesto na državnom natjecanju.

U našem DVD-u formirana je središnje postrojbe sa 20 operativnih vatrogasaca koji su osposobljeni za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Uz poštivanje zakonskih obveza svake dvije godine obavljaju se liječnički pregledi pri čemu se utvrđuje tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti.

U tijeku “Mjeseca zaštite od požara – svibanja ” organizira se i obilježili nizom aktivnosti. Članovi DVD-a Đurđevac svečano svake godine obilježe Dan svetog Florijana i organizirano se ide na svetu misu, koja se održava u crkvi “Svetog Jurja ” u Đurđevcu.

Na trgu u Đurđevcu održava se povremeno tehnički zbor gdje građani mogu razgledati vatrogasna vozila i opremu, a ekipe mladeži DVD-a izvode pokaznu vatrogasnu vježbu.

Svake godine u suradnji sa JVP-om Đurđevac održava se pokazna vatrogasna vježba za učenike O.Š. Grgura Karlovčana u Đurđevcu.

Članovi našeg DVD-a sudjelovali su u svibnja na hodočašću u Marija Bistrici.

Članovi DVD-a prisustvuju kao članovi delegacije u radu redovnih godišnjih skupština DVD-a s kojima naše društvo veoma dobro surađuje više godina. Nadalje članovi DVD-a Đurđevac prisustvuju proslavama i obilježavanjima obljetnica susjednih društava koja obilježavaju svoj jubilej.

Skip to content