Vatrogasnom postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće od 3 člana.

Vatrogasno vijeće čine:

  • 1 član – predstavnik Vatrogasne zajednice županije ,
  • 1 član – imenovan od radnika Vatrogasne postrojbe,
  • 1 član –imenovan od većinskog osnivača.

Članovi Vatrogasnog vijeća biraju između sebe predsjednika na prvoj sjednici. Vatrogasno vijeće donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Vatrogasnog vijeća. Članovi Vatrogasnog vijeća biraju se na mandat od pet godina.

U mandatu od 2021. godine

  • Mateo Živko – predstavnik Vatrogasne zajednice županije ,
  • Andrija Puhač – predstavnik radnika Vatrogasne postrojbe,
  • Lidija Pintarić –  predstavnica  većinskog osnivača – Grada Đurđevca -Predsjednica vatrogasnog vijeća.
Skip to content