Intervencije u 2020 godini 

0
Požarne intervencije
0
Tehničke intervencije
0
Ostale intervencije
0
Ostale operativne aktivnosti

42

53

3

34

Statistički  pokazatelji za 2019. godinu pokazuju sljedeće:

Vatrogasna postrojba je tijekom 2019. godine imala 148 intervencije, što je u odnosu na 2018. godinu manje za 18 intervencija. Broj ostalih operativnih aktivnosti u koje spadaju razne preventivne i uslužne aktivnosti, vježbe i ostalo iznosi 100. Broj požara je povećan s 54 na 57 ove godine, što je na nivou prošle godine. Broj požara na otvorenom prostoru je povećan sa 21 na 26. Broj požara na građevinskim objektima je 31 što je u prosijeku dosadašnjih godina, broj tehničkih intervencija je 81, ostalih intervencija 10 te je održano 11 javnih vatrogasnih vježbi.

  • Na osnovu izvješća o intervencijama i pokazatelja koji se iz njih mogu iščitati potrebno je voditi računa o brojčanoj popunjenosti smjena, kao i njihovom opterećenju u sustavu rada u turnusu.
  • Ukupni troškovi svih intervencija iznose 344.879,50 kn, po važećem cjeniku Hrvatske vatrogasne zajednice.
  • Detaljniji prikaz svih ili pojedinačnih intervencija nalazi se u posebnom Izvješću o intervencijama, a dugoročni podaci dati su u sljedećoj tabeli:

 

Skip to content