Prve pisane tragove o vatrogastvu Grada Ðurđevca imamo iz 1880. godine, kada se prvi puta spominje Dobrovoljno vatrogasno društvo Đurđevac, ali je ono najvjerojatnije osnovano nešto ranije. Društvo uspješno djeluje do I svjetskog rata, uvježbava članstvo i nabavlja potrebnu opremu. Značajniji događaji u radu društva su osnivanje vatrogasne glazbe 1922. godine koja i dan danas aktivno djeluje, kao i stalno nastojanje društva da se izgradi toranj za vježbe kao i vatrogasni dom.

Prve vlastite prostorije za rad društva, garažiranje opreme kao i toranj za vježbu društvo dobiva 1948. godine kupnjom i adaptacijom privatne zgrade. Ovu zgradu društvo koristi sve do 1963. godine kada počinje gradnja Vatrogasnog doma u centru grada. Isti je dovršen 1965. godine uz pomoć Općine i političkih organizacija sa tri velike garaže i tornjem za vježbu.

Krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina počinju istraživački radovi na pronalaženju nafte i plina na području Podravine što zahtjeva značajnije angažiranje vatrogasaca prilikom ovih aktivnosti. Zahvaljujući otkrivanju većih količina nafte i plina, te davanju usluga zaštite firmi INA-Naftaplin, društvo dolazi do značajnijih sredstava koje koristi za nabavu opreme i rad društva. Uskoro uz prvu cisternu TAM 4500 koja je nabavljena 1963. godine društvo kupuje još jednu cisternu, autoljestvu i kombi vozilo. Sve ove aktivnosti i rad društva uzrokovale su i značajniju promjenu u samoj organizaciji društva. Tako je tokom 1975. godine osnovano stalno dežurstvo u društvu i oformljena profesionalna jezgra od 5 profesionalnih vatrogasaca koja je do 1980. godine došla do brojke od 12 vatrogasaca.

Profesionalna vatrogasna postrojba osnovana je 1.rujna 1980. godine pod nazivom Centar za zaštitu od požara općine Ðurđevac sa ukupno 30-tak profesionalnih vatrogasaca, na traženje INE-Naftaplina i Jadranskog naftovoda (tada Jugoslavenski naftovod). Isti preuzima profesionalne vatrogasce Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac i zapošljava nekolicinu novih.

Profesionalna postrojba od 80-tih godina nadalje vrlo uspješno surađuje i vrši osiguranje najznačajnijih Naftaplinskih postrojenja u Podravini, sa šest plinskih stanica i Centralnom plinskom stanicom u Molvama sa 40-tak aktivnih bušotina koje se prostiru na prostoru đurđevačke Podravine i površini od 250 km2.. Također je uspješna suradnja sa firmom “JANAF-a” i njihovim Terminalom u Virju.

Zbog kroničnog nedostatka financijskih sredstava u proračunu Općine i velikim potrebama za nabavom novih vozila i opreme, traže se dodatna osiguranja van našeg područja, tako da od 1983. do 1997. godine osiguravamo najznačajnije postrojenje Naftaplina, degazilonažu “Etan” Ivanič Grad. Zahvaljujući svim navedenim aktivnostima Vatrogasna postrojba se financira u navedenom vremenskom periodu, sredstvima vlastite djelatnosti i do 80% od kojih se značajan dio koristi za nabavu novih vozila i druge opreme, tako da se do sredine 90-tih godina došlo do brojke od 15 vatrogasnih vozila, razne namjene.

S obzirom da je već sredinom 80-tih godina garažni prostor u starom Vatrogasnom domu bio premalen vrše se pripreme za gradnju novih prostora u industrijskoj zoni Ðurđevca. Gradnja započinje 1989. godine, ali je zbog društvenih promjena obustavljena kada se ponovno nastavlja u jesen 1991. godine u vrijeme najvećih ratnih razaranja Hrvatske. Zgrada Postrojbe je konačno dovršena i useljena u rujnu 1994. godine i to je ova zgrada u kojoj se sad nalazimo. Tokom 1993. godine dolazi u Republici Hrvatskoj do preustroja vatrogastva i ukidaju se dotadašnji Centri za zaštitu od požara općina i osnivaju Vatrogasne postaje pod neposrednom, nadležnošću MUP-a RH.

Skip to content