INT. 30/2021

Dana 10.4.2021. u 9:56 dolazi dojava o požaru pogona u tvornici Bauwerk Boen Đurđevac. Na intervenciju izlaze dva vatrogasca s navalnim vozilom te se odmah od strane dežurnog u OKC podiže pasivno dežurstvo te svi raspoloživi djelatnici JVP Đurđevac .Dolaskom na mjesto intervencije utvrdili smo da se radi o požaru jednog od pogona koji je napravljen pretežito od drva te je već požar bio u razbuktaloj fazi.

Tik uz pogon nalazi se silos za skladištenje piljevine koja se koristi za proizvodnju briketa , a koji su se proizvodili u tom pogonu. Budući da je objekt cijeli bio u plamenu prišli smo hlađenju silosa sa 3 “C” mlaza te gašenju pogona obuhvatnom navalom sa 3 “C” mlaza ,a naknadno je uključeno i  hlađenje silosa preko stabilne instalacije na istom.

Nakon što je požar lokaliziran ,tj. stavljen pod kontrolu izvršena je provjera temperature konstrukcija okolnih objekata pomoću termovizijske kamere gdje je  utvrđena  povišena temperatura u jednom dijelu silosa s piljevinomte smo odlučili otvoriti silos na vratima za ispust da se isprazni. Piljevinu koja je izlazila iz silosa smo hladili te je odvožena pomoću bagera na deponij gdje je još dodatno hlađena .Završetak intervencije  je u  13:25 a osiguranje na požarištu preuzeli su vatrogasci zaposleni u tvrtci Bauwer Boen.

Ukupno je na intervenciji sudjelovalo jedanaest vatrogasaca sa četiri vozila.

 

Skip to content