Sudjelovanje na vježbama

Javna Vatrogasna Postrojba Đurđevac sudjelovala je u mjesecu svibnju “mjesecu zaštite od požara” na nekoliko vježbi gašenja i spašavanja.

Vatrogasci JVP Đurđevac sudjelovali su u pokaznoj vježbi evakuacije i gašenja u Osnovnoj školi Ivana Lackovića CroateKalinovac  na kojoj je demonstrirano učenicima i učiteljima kako se trebaju ponašati u opasnim situacijama te koje postupke vatrogasci rade u slučaju požara i pretrage osoba.

U organizaciji INA-e sudjelovali smo na tri pokazne vježbe na naftnim poljima Šandrovac, Molve i Kalinovac, na kojima su se uvježbavali postupci  gašenja požara,spašavanja unesrećenih osoba te sanacije terena od opasnih tvari.

 

 

 

 

 

 

Skip to content