Redovna dislokacija 2021.

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini te zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske , podravsko-prigorski vatrogasci upućeni su na  redovne dislokacije u trajanju od 15 dana.

Za potrebe VOS Divulje u prvu smjenu su upućena dva profesionalna vatrogasca, pripadnika JVP Đurđevac i JVP Križevci. Iz redova JVP Đurđevac prvu smjenu odradio je Matija Prelec dok je u tijeku druga smjene koju odrađuje Hrvoje Ređep.

Vatrogasci su opremljeni propisanom zaštitnom opremom za gašanje požara otvorenog prostora i požara u objektima te opremom za vezu a do sada su odradili jednu intervenciju gašenja požara otvorenog prostora na otoku Čiovu.

Redovna dilokacija planirana je do sredine mjeseca rujna, odnosno do prestanka povećane opasnosti od požara.

Vatru gasi brata spasi !

Skip to content