Dislokacija

U tijeku je 5. Redovna  dislokacija vatrogasaca iz redova Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac na otok Lasatovo gdje smo upućeni temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini te zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske .

Trenutno je na dislokaciji 6 vatrogasaca od čega su dva iz redova JVP Đurđevac gdje smjenu od 20.8 .2020 do 3.9.2020. odrađuju Dautanec Branko i Markač Andrej.

U tijeku 5. Smjene do sada su zabilježene  dvije intervencije gašenja  požara otvorenog prostora koji su  prouzročeni udarom groma.

Zahvaljujući brzoj dojavi i  brzoj intervenciji vatrogasaca požari su brzo lokalizirani te nije došlo do zahvaćanja velike površine požarom.

Na dislokaciji  se nalaziti šumsko terensko vozilo opremljeno kombiniranom pumpom, spremnikom sa 4500 litara vode, 200 litara pjenila i krovnim bacačem, kao i kompletnom opremom za gašenje požara i hidrauličkim alatom „Lukas“ za potrebe tehničkih intervencija te dodatno kombi vozilo i vozilo za gašenje šumskih požara TAM 150.

Skip to content