Prva smjena redovne dislokacije Lastovo

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini te zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske , u četvrtak, 25. lipnja vatrogasci JVP Đurđevac upućeni su na prvu smjenu redovnih dislokacija.

Na otok Lastovo  upućena su dva djelatnika JVP Đurđevca i  JVP Križevci te jedan dobrovoljni vatrogasac iz područja Vatrogasne zajednice županije

Na dislokaciji će se nalaziti šumsko terensko vozilo opremljeno kombiniranom pumpom, spremnikom sa 4500 litara vode, 200 litara pjenila i krovnim bacačem, kao i kompletnom opremom za gašenje požara i hidrauličkim alatom „Lukas“ za potrebe tehničkih intervencija te dodatno kombi vozilo i vozilo za gašenje šumskih požara TAM 150.

Iz redova JVP Đurđevac prvu smjenu koja traje 15 dana odrađuju Večerić Mirko i Kolar Josip.

Skip to content