.

 

         

 

Požarno područje Đurđevac

 

 

 

 

       Sukladno Planu zaštite od požara Koprivničko-križevačke županije, područje županije u vatrogasnom smislu dijelimo na tri požarna područja i to: Požarno područje Koprivnica, Đurđevac i Križevci.

 

    Požarno područje Đurđevac čini Grad Đurđevac sa općinama: Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje. Zauzima površinu od 483,63 km2 i ima ukupno 24.539 stanovnika.

 

     Vatrogasnu djelatnost na navedenom području obavlja Javna vatrogasna postrojba Đurđevac u suradnji sa stožernim, kao i ostalim DVD-ima koji djeluju na području navedenih općina i Grada Đurđevca.

 

     Osnivači Javne vatrogasne postrojbe su Grad Đurđevac i Općine: Virje, Kloštar Podravski, Kalinovac, Molve, Ferdinandovac, Podravske Sesvete i Novo Virje, koje su svoja osnivačka prava stekle na temelju Zakona o vatrogastvu ( NN 106/99) i Sporazuma o osnivanju od 18. srpnja 2006. godine. Javna vatrogasna postrojba Đurđevac je pravni slijednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Đurđevca osnovane izlaskom iz MUP-a RH i registrirane s danom 01.veljače 2000.godine.

 

      Područje djelovanja i odgovornosti Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, sukladno navedenom sporazumu je područje navedenih općina i Grada Đurđevca, a koji čine Požarno područje Đurđevac.

 

 

                                                                                             Tablica 1.

 

Grad-Općina

Naziv naselja

Broj stanovnika

Površina

( km2)

Gustoća naseljen.

(st/km2)

 

Đurđevac

8.264

157,19

56,38

Budrovac

373

18,46

24,05

Čepelovac

345

27,44

13,81

Đurđevac

6.349

41,64

158,89

Grkine

131

8,08

19,55

Mičetinac

207

6,15

39,02

Severovci

142

12,02

14,14

Sirova Katalena

281

12,09

29,36

Suha katalena

337

20,25

18,37

Sveta Ana

99

11,06

11,57

 

Ferdinadovac

1.750

49,25

42,78

Brodić

74

6,37

19,31

Ferdinandovac

1.676

42,88

46,27

Kalinovac

1.597

35,55

48,52

Batinske

98

7,23

15,21

Kalinovac

1.463

27,40

57,41

Molvice

36

0,92

45,65

 

Kloštar Podravski

3.306

50,94

70,73

Budančevica

527

3,78

138,89

Kloštar Podravski

1.532

17,58

97,10

Kozarevac

560

17,39

34,45

Prugovac

687

12,19

63,33

Molve

2.189

46,53

51,13

Čingi-Lingi

9

0,57

7,02

Molve

1.432

26,24

58,54

Molve Grede

280

7,74

38,76

Repaš

468

11,97

45,03

 Novo Virje

 

1.216

35,98

 

39,24

 Podravske Sesvete

1.630

29,47

60,33

Virje

4.587

78,55

66,16

Donje Zdjelice

74

3,38

28,70

Hampovica

268

11,16

26,88

Miholjanec

295

13,14

30,37

Rakitnica

136

4,07

34,64

Šemovci

512

8,34

69,06

Virje

3.302

38,46

95,79

UKUPNO

 24.539

483.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta požarnog područja Đurđevac