.

SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM  ISO 9001:2008

      Sustav upravljanja  kvalitetom (SUK), uveden je u Postrojbu prema Temeljnim dokumentima Postrojbe i Odluke o uvođenju integriranog sustava upravljanja poslovanjem od 27.12. 2006.godine.

      Za razumijevanje sustava upravljanja u Postrojbi, važno je poznavati tijek nastajanja i glavne značajke temeljnih dokumenata, njihovu međusobnu povezanost i izravan utjecaj na odvijanje poslovnih procesa u Postrojbi.

      Jedan od osnovnih dokumenata SUK-a je Priručnik koji je pisan u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001:2008, a koji odgovornim osobama, zaposlenicima i osobama kojima je distribuiran, pruža uvid u filozofiju pristupa procesnom odvijanju poslova u Postrojbi i njihovom stalnom unapređivanju. U Priručniku se objašnjavaju osnovni pojmovi Sustava upravljanja kvalitetom Postrojbe, i ukratko naznačeni i opisani  osnovni procesi koji su prepoznati i definirani u Postrojbi.

      Sustav upravljanja kvalitetom uveden je u svrhu unapređenja sigurnosti građana i njihove imovine, a temeljem  višegodišnje analize učinkovitosti vatrogasnih intervencija i ostalih naših usluga.

Prilikom analize učinkovitosti vrednovani su slijedeći parametri:       

 1. brzina dolaska na intervenciju,
 2. kvaliteta i brzina intervencija,
 3. smanjenje šteta  na imovini,
 4. mali broj ozlijeđenih i stradalih osoba,
 5. smanjenje onečišćenja okoliša,
 6. zadovoljstvo Osnivača i korisnika naših usluga,
 7. nalazi inspekcijskih inspekcijskih nadzora,
 8. percepcije javnosti i razgovora sa zaposlenicima,

Glavne značajke Sustava upravljanja kvalitetom u Postrojbi, ugrađene su u SUK i navedene u Politici sustava upravljanja kvalitetom i Izjavi o misiji, viziji i strateškim ciljevima Postrojbe.

 

 

 

 

Prilozi:

 

            Popis temeljnih i referentnih dokumenata

            Procesi postrojbe

            Politika sustava upravljanja kvalitetom

            Izjava o misiji, viziji i strateškim ciljevima Postrojbe.

            Matrica dokumentacije.

 

 

 

POPIS TEMELJNIH I REFERNTNIH DOKUMENATA

 

Red.broj

Oznaka dokumenta

Naziv dokumenta

Datum izdanja

Primjedba

 1.  

 

Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac

Odluka o izmjenama Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac

18.07.2006.

23.11.2010.

 

 1.  

Br.01-91/1-2006.

Br: 01-87/1-2010.

Br:12-5/2011

Statut Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac

STATUT o izmjenama Statua Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac

 

Pročišćeni tekst Statuta

27.12.2006.

28.07.2010.

 

12.10.2011.

 

 1.  

Br.01-64/1-2007.

Br.6-2/2011.

Br.12-3/2011

Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada

Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada

 

04.06.2007.

28.04.2011.

11.11.2011.

 

 1.  

Br.01-66/1-2007.

Br:6-3/2011.

 

Pravilnik  o plaćama i drugim primanjima radnika

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika  o plaćama i drugim primanjima radnika

   Pravilnik  o plaćama naknadama plaća  i

             drugim primanjima radnika

04.06.2007.

28.04.2011.

 

21.10.2011.

 

 1.  

Br.01-65/1-2007.

Br.12-2/2011

Pravilnik o radu

Pravilnik o radu

04.06.2007.

21.10.2011.

 

 1.  

Br.01-55/1-2007

17-4/2012.

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o računovodstvu

04.06.2007.

06.06.2012.

 

 1.  

Br.01-67/1-2007.

Pravilnik o kućnom redu

04.06.2007.

 

 1.  

Br.01-68/1-2007.

Poslovnik o radu upravnog vijeća

04.06.2007.

 

 1.  

Br.01-134/1-2008.

Pravilnik o zaštiti na radu

01.12.2008.

 

procesi

        politika

 

 

 

misija

 

 

MATRICA  DOKUMENTACIJE

 

 

 Redni broj

Oznaka dokumenta

Naziv dokumenta

Izdanje

 

Datum izdanja

 

      P-SUK

Priručnik SUK

01

08.02.2008

03.

Politika SUK

01

18.11.2007.

 

04.

DOKUMENTACIJA SUK

 

 

 1.  

04.00.01.

Upravljanje dokumentacijom

02

10.06.2009.

 1.  

04.00.01.01.

Standardizacija dokumentacije

02

15.05.2009.

 1.  

04.00.01.01.01.

Matrica  dokumentacije

03

15.04.2011.

 1.  

04.00.02.

Upravljanje zapisima

01

20.01.2009.

 1.  

04.00.02.00.01.

Popis obrazaca

02

10.15.2011.

 1.  

04.00.02.00.02.

Popis zapisa

02

10.05.2011.

 

05.

ODGOVORNOST POSLOVODSTVA

 

 

 1.  

05.00.01.

Odgovornost poslovodstva

02

03.02.2010.

 1.  

05.00.02.

Upravljanje ciljevima i programima

00

24.12.2009.

 1.  

05.00.02.01.

Uputa za izradu ciljeva i programa

00

30.01.2010.

 1.  

05.00.03.

Praćenje i provedba propisa

02

20.02.2009.

 1.  

05.00.03.00.01.

Popis važećih zakonskih i strukovnih propisa

03

20.04.2011.

 1.  

05.00.03.00.02.

Popis dokumenata vanjskog porijekla

02

01.05.2011.

06.

UPRAVLJANJE RESURSIMA

14.

06.00.01.

Upravljanje ljudskim resursima

02

15.06.2009.

 

 

07.

REALIZACIJA PROIZVODA, USLUGE

15.

07.00.

KNJIGA PROCESA

01

10.01.2008.

16.

07.01.

Vatrogasno dežurstvo

01

05.05.2011.

17.

07.01.01.

Vatrogasne intervencije

00

15.02.2009.

18.

07.01.02.

Izdvojena dežurstva

00

20.02.2009.

19.

07.01.03.

Tjelesna priprema vatrogasaca

00

02.05.2011.

20.

07.01.00.01.

Uputa za provedbu procesa Vatrogasno dežurstvo

01

30.08.2009.

21.

07.02.

Servis vatrogasnih aparata i ostale usluge

01

01.07.2009.

22.

07.02.01.

Postupak servisiranja vatrogasnih aparata s bočicom

01

26.06.2009.

23.

07.02.02.

Postupak servisiranja vatrogasnih aparata pod stalnim tlakom

01

26.06.2009.

24.

07.02.03.

Postupak pružanja ostalih usluga

01

01.07.2009.

25.

07.02.04.

Postupak ispitivanja spojnih cijevi i mlaznica

00

25.02.2013.

26.

07.02.00.01.

Uputa za provedbu procesa Servis vatrogasnih aparata i ostale usluge

01

20.08.2009.

    27.

07.03.

Održavanje materijalnih resursa

03

06.05.2011.

28.

07.03.01.

Postupak održavanja vatrogasnih vozila i opreme

01

15.07.2009.

29.

07.03.02.

Postupak održavanja zgrada i radnog prostora

01

15.07.2009.

30.

07.03.03.

Postupak nabave, ocjene i izbora dobavljača

00

01.02.2011.

31.

07.03.00.01.

Uputa za  provedbu procesa Održavanje materijalnih resursa

01

22.08.2009.

32.

07.04.

Administrativno knjigovodstveni poslovi

02

15.04.2011.

33.

07.04.01.

Postupak obavljanja uredskih poslova

01

01.05.2011.

34.

07.04.02.

Postupak obavljanja financijsko knjigovodstvenih poslova

03

15.04.2011.

35.

07.04.03.

Postupak obavljanja kadrovskih poslova

01

15.04.2011.

36.

07.04.00.01.

Uputa za administrativno knjigovodstvene poslove

01

30.09.2009

 

08.

MJERENJA, ANALIZE, POBOLJŠANJA

 

 

37.

08.00.01.

Interni audit

02

10.07.2009.

38.

08.00.01.01.

Upitnik za auditiranje SUK-a

01

20.08.2009.

39.

08.00.02.

Upravljanje nesukladnostima

03

05.04.2011.

40.

08.00.03.

Preventivne  mjere

03

26.04.2011.

41.

08.00.04.

Korektivne mjere

03

06.05.2011.