.

 

Intervencije 2000. g.      

      

2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013

2014 

 2015    2016

 

 

 

 

 

 
Pregled intervencija za 2000. g.
Pregled intervencija po mjesecima:
Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Ukupno
1. Akcidenti u/na građevinskom objektu (ispumpavanje vode-zatvaranje vode-plina)
 - - - - - - - - - - - - -
2. Akcidenti u prometu
 - - - - - - - - - - - - -
3. Događaji bez učešća ili lažne dojave
 - - - - - - - - 1 1 - 1 3
4. Požar dimnjaka
 1 2 2 4 - 1 - - - - - - 10
5. Požar otvorenog prostora
 - 6 6 3 5 6 6 8 - 1 1 1 43
6. Požar prijevoznog sredstva
 - - - - 1 1 - 1 - 1 - - 4
7. Požar u/na građevinskom objektu           
 2 2 - 3 1 1 2 3 2 - - 1 17
8. Preventivno osiguranje javnih skupova            
 - - - - - - - - - - - - -
9. Preventivno osiguranje na plinskim i naftnim bušotinama i postrojenjima            
- - - - - - - - - - - - -
10. Prijevoz vode            
 - - - - - - - - - - - - -
11. Tehnička intervencija na građevinskom objektu            
 - - - - 2 1 - 2 1 - 1  1 8
12. Tehnička intervencija na otvorenom prostoru-na vodi/ispumpavanje            
 - -  1 -  - - - - - - - - 1
13. Tehnička intervencija na otvorenom prostoru-saniranje/uklanjanje prepreka            
 - - - - - - - - - - - - -
14. Tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja            
- - - - - - - - - - - - -
15. Tehnička intervencija u prometu-cestovni promet            
 - - 1 - 3 1 - - - - 1 1 7
Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac  
Ukupno            
3 10 10 10 12 11 8 14 4 3 3 5 93