.

 

 

Intervencije 2012. g.

 

2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014   2015   2016

 

 

Pregled intervencija za 2012. g.
Pregled intervencija po mjesecima:
Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Ukupno
1. Akcidenti u/na građevinskom objektu (ispumpavanje vode-zatvaranje vode-plina)
 - 2 - - - - -  1 - -  - -  3
2. Akcidenti u prometu
 - - - - 1 - -  -  -  -  -  -  1
3. Događaji bez učešća ili lažne dojave
- - - 1 - 1 -  -  1  -  1  1 5
4. Požar dimnjaka
2 2 1 - - - -  1  -  - 1 1 8
5. Požar otvorenog prostora
 - - 14 6 7 2 10  4  6  -  -  - 49
6. Požar prijevoznog sredstva
- - - - - 2 2  -  1  -  -  - 5
7. Požar u/na građevinskom objektu           
1 2 1 1 1 1 2  1  1  1  -  - 12
8. Preventivno osiguranje javnih skupova            
 - - - - - 1 -  -  -  -  1 -  2
9. Preventivno osiguranje na plinskim i naftnim bušotinama i postrojenjima            
2 - 2 - 1 - 1  1  11  3 7 1  29
10. Prijevoz vode            
- 1 1 4 1 1 3  1  4  2  3 1  22
11. Tehnička intervencija na građevinskom objektu            
 - 1 - 1 3 - -  -  - -  - 1 6
12. Tehnička intervencija na otvorenom prostoru-na vodi/ispumpavanje            
 - 2 - - - - -  -  -  - - -  2
13. Tehnička intervencija na otvorenom prostoru-saniranje/uklanjanje prepreka            
- 2 4 - 1 2 2  2  3  1 1 2  20
14. Tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja            
- - - - - - -  1  -  -  -  - 1
15. Tehnička intervencija u prometu-cestovni promet            
 2 1 3 1 - 1 1  1  2  1  3  1 17
Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac  
Ukupno            
7 13 26 14 15 11 21  13 29
8
 17 8
182