.

 

Intervencije 2011. g.

 

   
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008  2009  2010  2011 2012

    2013

 2014

 2015   2016

 

 

 

 

 

 
Pregled intervencija za 2011. g.
Pregled intervencija po mjesecima:
Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Ukupno
1. Akcidenti u/na građevinskom objektu (ispumpavanje vode-zatvaranje vode-plina)
 - - - - - - - - - 1 - - 1
2. Akcidenti u prometu
 - - - - - - - - - - - - -
3. Događaji bez učešća ili lažne dojave
 1 - - - - - - - - - - - 1
4. Požar dimnjaka
 - 1 1 - 1 - - - - - 1 2 6
5. Požar otvorenog prostora
1 8 16 3 6 3 10 3 6 8 1 - 65
6. Požar prijevoznog sredstva
 - 2 - - - - 1 - - - - - 3
7. Požar u/na građevinskom objektu           
2 2 2 3 4 3 1 4 - - - 1  22
8. Preventivno osiguranje javnih skupova            
- - - - - 1 - - - - - - 1
9. Preventivno osiguranje na plinskim i naftnim bušotinama i postrojenjima            
9 4 - - 5 2 - - 1 2 3 6 32
10. Prijevoz vode            
 3 - 1 2 3 4 1 2 1 2 2 2 23
11. Tehnička intervencija na građevinskom objektu            
1 1 2 - - - - - - - 2 1 7
12. Tehnička intervencija na otvorenom prostoru-na vodi/ispumpavanje            
 - - - - - - - - - - - - -
13. Tehnička intervencija na otvorenom prostoru-saniranje/uklanjanje prepreka            
1 2 3 2 2 1 - 2 - 2 2 4 21
14. Tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja            
- - - - - - - - - 1 - - 1
15. Tehnička intervencija u prometu-cestovni promet            
2 2 6 4 5 4 1 1 2 3 3 2 35
Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac  
Ukupno            
 20  22 31 14 26 18 14 12 10 19 14 18 218