.

 

Intervencije 2010. g.

 

2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013

2014

 2015   2016

 

 

 

 

Pregled intervencija za 2010. g.
Pregled intervencija po mjesecima:
Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Ukupno
1. Akcidenti u/na građevinskom objektu (ispumpavanje vode-zatvaranje vode-plina)
- - - - 3 1 - 2 9 1 - - 16
2. Akcidenti u prometu
- - - - - - - - - - - - -
3. Događaji bez učešća ili lažne dojave
- - - - - - - - - 1 - 1 2
4. Požar dimnjaka
 2 2 3 - - - - - - 1 1 - 9
5. Požar otvorenog prostora
 -  -  1 2 1 1 3 2 - - 3 1 14
6. Požar prijevoznog sredstva
 - 1 - 1 - - - - - 1 - 1 4
7. Požar u/na građevinskom objektu           
 - 1 3 - - 2 - 1 - 1 1 1 10
8. Preventivno osiguranje javnih skupova            
 - 1 - 1 - 1 - - - - - - 3
9. Preventivno osiguranje na plinskim i naftnim bušotinama i postrojenjima            
 3 1 3 1 1 8 1 5 1 4 5 6 39
10. Prijevoz vode            
1 - 2 1 4 2 3 1 2 2 5 2 25
11. Tehnička intervencija na građevinskom objektu            
- - - 1 3 1 - 2 3 3 - - 13
12. Tehnička intervencija na otvorenom prostoru-na vodi/ispumpavanje            
1 - - 4 2 6 - 2 8 1 - - 24
13. Tehnička intervencija na otvorenom prostoru-saniranje/uklanjanje prepreka            
 - - 3 4 6 5 1 4 1 - - - 24
14. Tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja            
- - - - 2 1 1 - - - 1 - 5
15. Tehnička intervencija u prometu-cestovni promet            
 3  1  2 - 4 1 2 4 5 3 1 5 31
Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac  
Ukupno            
10 7 17 15 26 29 11 23 30 18 17 17 220