.

 

Intervencije 2009. g.

 

2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013

2014

 2015   2016

 

 

 

 

Pregled intervencija za 2009. g.
Pregled intervencija po mjesecima:
Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Ukupno
1. Akcidenti u/na građevinskom objektu (ispumpavanje vode-zatvaranje vode-plina)
 2 - - - - - - - - - 1 - 3
2. Akcidenti u prometu
 - - - - - - - - - - - - -
3. Događaji bez učešća ili lažne dojave
3 - - - 2 2 2 1 1 - - 11
4. Požar dimnjaka
 2 2 1 - - - - - - 1 - 1 7
5. Požar otvorenog prostora
- 1 2 3 5 1 4 12 18 12 - - 58
6. Požar prijevoznog sredstva
 - - 1 2 - - 2 1 1 - 1 - 8
7. Požar u/na građevinskom objektu           
 3 1 2 2 1 1 1 2 - 1 5 2 21
8. Preventivno osiguranje javnih skupova            
- - - 1 - 1 - -  - - - - 2
9. Preventivno osiguranje na plinskim i naftnim bušotinama i postrojenjima            
 - 5 1 2 2 3 1 3 6 1 3 - 27
10. Prijevoz vode            
 3 1 2 1 1 1 3 2 2 5 4 2 27
11. Tehnička intervencija na građevinskom objektu            
 - - 1 - - - 1 - - - 1 1 4
12. Tehnička intervencija na otvorenom prostoru-na vodi/ispumpavanje            
 - 1 - - - - - - 2 - - - 3
13. Tehnička intervencija na otvorenom prostoru-saniranje/uklanjanje prepreka            
 2 2 5 - 2 2 2 2 - 1 7 1 26
14. Tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja            
 2 - - - - - - 1 - 1 - - 4
15. Tehnička intervencija u prometu-cestovni promet            
 2 1 5 2 2 4 4 9 1 3 2 2 37
Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac  
Ukupno            
16 17 20 13 13 15 20 34 31 26 24 9 238