.

 

Intervencije 2008. g.

 

2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013

2014

 2015   2016

 

 

 

 

Pregled intervencija za 2008. g.
Pregled intervencija po mjesecima:
Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Ukupno
1. Akcidenti u/na građevinskom objektu (ispumpavanje vode-zatvaranje vode-plina)
 1 - - - - - - - 3 1 - - 5
2. Akcidenti u prometu
 - - - - - - - - - - -  - -
3. Događaji bez učešća ili lažne dojave
 1 - 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - 8
4. Požar dimnjaka
3 1 - 1 - - - - 1 - 1 3 10
5. Požar otvorenog prostora
 - 8 4 1 4 5 3 8 6 25 - 1 65
6. Požar prijevoznog sredstva
 - 1 - 1 - - - 1 - 1 - 1 5
7. Požar u/na građevinskom objektu           
 1 2 2 3 2 1 - 2 2 - 1 - 16
8. Preventivno osiguranje javnih skupova            
- - - - - 2 - - - - - - 2
9. Preventivno osiguranje na plinskim i naftnim bušotinama i postrojenjima            
3 3 6 7 1 14 21 3 12 18 13 3 104
10. Prijevoz vode            
 - - - - - - - - - - - - -
11. Tehnička intervencija na građevinskom objektu            
- - 3 - 1 1 1 1 8 2 3 - 20
12. Tehnička intervencija na otvorenom prostoru-na vodi/ispumpavanje            
2 - - - 5 1 - 1 2 - 1 1 13
13. Tehnička intervencija na otvorenom prostoru-saniranje/uklanjanje prepreka            
 3 5 4 2 4 5 3 1 9 5 3 - 44
14. Tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja            
 - - -  - - - - 2 - - - - 2
15. Tehnička intervencija u prometu-cestovni promet            
 2 7 2 3 4 4 3 2 3 4 2 3 39
Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac  
Ukupno            
16 27 22 19 22 34 32 21 47 56 25 12 333