.

 

Intervencije 2007. g.

 

2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013

2014

 2015   2016

 

 

 

 

Pregled intervencija za 2007. g.
Pregled intervencija po mjesecima:
Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Ukupno
1. Akcidenti u/na građevinskom objektu (ispumpavanje vode-zatvaranje vode-plina)
 1 - 1 - - - 1 - - - - 1 4
2. Akcidenti u prometu
 - - - - - - - - - - - - -
3. Događaji bez učešća ili lažne dojave
 1 - 1 - - 1 - 2 1 - - 1 7
4. Požar dimnjaka
 3 - 1 - - 1  - - 1 - - 2 8
5. Požar otvorenog prostora
 4 2 1 5 4 5 12 13 1 - 1 - 48
6. Požar prijevoznog sredstva
 - - - - - - - - 1 - - 1 2
7. Požar u/na građevinskom objektu           
 - - - 3 - - 3 3 1 1 2 2 15
8. Preventivno osiguranje javnih skupova            
 - - - - - 1 - - - - - - 1
9. Preventivno osiguranje na plinskim i naftnim bušotinama i postrojenjima            
2 3 3 2 3 - - - 4 2 3 10 32
10. Prijevoz vode            
 - - - - - - - - - - - - -
11. Tehnička intervencija na građevinskom objektu            
 4 4 - 2 3 1 - - - - 3 1 18
12. Tehnička intervencija na otvorenom prostoru-na vodi/ispumpavanje            
 - 3 1 - 3 3 7 5 8 3 1 - 34
13. Tehnička intervencija na otvorenom prostoru-saniranje/uklanjanje prepreka            
 3 5 12 4 2 5 6 14 5 2 6 2 66
14. Tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja            
 - - - - - 1 - 1 - - 1 - 3
15. Tehnička intervencija u prometu-cestovni promet            
 - 2 5 4 2 1 4 4 7 1 2 7 39
Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac  
Ukupno            
18 19 25 20 17 19 33 42 29 9 19 27 277