.

 

Intervencije 2006. g.

 

2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013

2014

 2015   2016

 

 

 

 

Pregled intervencija za 2006. g.
Pregled intervencija po mjesecima:
Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Ukupno
1. Akcidenti u/na građevinskom objektu (ispumpavanje vode-zatvaranje vode-plina)
 2 - - 1 - - - - - - - 1 4
2. Akcidenti u prometu
 - - - - - - - - - - - - -
3. Događaji bez učešća ili lažne dojave
 1 - 3 1 - 1 - 2 - - 1 - 9
4. Požar dimnjaka
 6 4 5 1 1 1 - 1 - - 1 - 20
5. Požar otvorenog prostora
 - - 2 2 1 1 6 3 3 3 5 1 27
6. Požar prijevoznog sredstva
 - - 1 1 - 2 2 - - - 1 - 7
7. Požar u/na građevinskom objektu           
 1 3 2 - 1 3 2 2 - - 2 2 18
8. Preventivno osiguranje javnih skupova            
 - - - - - 1 - - - - - - 1
9. Preventivno osiguranje na plinskim i naftnim bušotinama i postrojenjima            
 3 2 16 9 6 6 4 3 4 6 2 3 64
10. Prijevoz vode            
- - - - - - - - - - - - -
11. Tehnička intervencija na građevinskom objektu            
 4 - - 1 - 2 5 2 - 2 2 2 20
12. Tehnička intervencija na otvorenom prostoru-na vodi/ispumpavanje            
 - 1 2 1 2 4 5 1 3 1 1 - 21
13. Tehnička intervencija na otvorenom prostoru-saniranje/uklanjanje prepreka            
 - 5 6 4 3 9 5 3 4 1 1 7 48
14. Tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja            
 - - - 1 1 - - - - - - - 2
15. Tehnička intervencija u prometu-cestovni promet            
- 2 1 1 3 1 1 1 2 - 3 3 18
Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac  
Ukupno            
17 17 38 23 18 31 30 18 16 13 19 19 259