.

 

Intervencije 2005. g.

 

2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013

2014

 2015   2016

 

 

 

 

Pregled intervencija za 2005. g.
Pregled intervencija po mjesecima:
Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Ukupno
1. Akcidenti u/na građevinskom objektu (ispumpavanje vode-zatvaranje vode-plina)
 - 2 4 1 - - 9 1 1 - 1 - 19
2. Akcidenti u prometu
 - - - - - - - - - - - - -
3. Događaji bez učešća ili lažne dojave
 1 1 1 1 - 1 - - - - 2 - 7
4. Požar dimnjaka
 5 3 1 - - - - - - - 3 2 14
5. Požar otvorenog prostora
 - - 3 8 3 1 1 - - - - - 16
6. Požar prijevoznog sredstva
 - - - - - 1 1 - - 1 - - 3
7. Požar u/na građevinskom objektu           
 1 2 1 - 1 1 3 1 - 1 2 - 13
8. Preventivno osiguranje javnih skupova            
 - 1 - - - 1 - - - - - - 2
9. Preventivno osiguranje na plinskim i naftnim bušotinama i postrojenjima            
 3 4 17 11 12 23 13 13 12 36 15 15 174
10. Prijevoz vode            
 - - - - - - - - - - - - -
11. Tehnička intervencija na građevinskom objektu            
 1 1 2 1 1 1 - 2 1 1 1 4 16
12. Tehnička intervencija na otvorenom prostoru-na vodi/ispumpavanje            
 6 1 2 3 - - 4 2 3 - - 4 25
13. Tehnička intervencija na otvorenom prostoru-saniranje/uklanjanje prepreka            
2 1 3 7 7 9 8 3 3 4 4 3 54
14. Tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja            
 - - 1 - - - - - - - - - 1
15. Tehnička intervencija u prometu-cestovni promet            
 4 - 2 1 2 3 2 - 4 1 1 2 22
Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac  
Ukupno            
23 16 37 33 26 41 41 22 24 44 29 30 366