.

 

Intervencije 2004. g.

 

2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013

2014

 2015   2016

 

 

 

 

Pregled intervencija za 2004. g.
Pregled intervencija po mjesecima:
Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Ukupno
1. Akcidenti u/na građevinskom objektu (ispumpavanje vode-zatvaranje vode-plina)
 - 1 - 8 1 - - 2 - 3 1 - 16
2. Akcidenti u prometu
 - - - - 2 1 - - - - - - 3
3. Događaji bez učešća ili lažne dojave
1 - - - 2 - - - 1 1 - 2 7
4. Požar dimnjaka
2 3 1 - - - - - - 2 3 2 13
5. Požar otvorenog prostora
 - - 2 - 2 - - - - - - 1 5
6. Požar prijevoznog sredstva
 - - - - - 2 - - - 1 - 1 4
7. Požar u/na građevinskom objektu           
 6 1 1 1 1 - 2 - 1 4 3 1 21
8. Preventivno osiguranje javnih skupova            
 1 - - - - - - - - - - - 1
9. Preventivno osiguranje na plinskim i naftnim bušotinama i postrojenjima            
 10 9 13 1 18 14 10 4 21 27 37 29 193
10. Prijevoz vode            
 - - - - - - - - - - - - -
11. Tehnička intervencija na građevinskom objektu            
 6 1 2 - 2 2 3 - - 3 2 6 27
12. Tehnička intervencija na otvorenom prostoru-na vodi/ispumpavanje            
 1 1 1 3 1 - - 2 9 4 1 2 25
13. Tehnička intervencija na otvorenom prostoru-saniranje/uklanjanje prepreka            
 2  5  6 14 3 7 4 1 3 4 8 7 64
14. Tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja            
 - - - - - 1 - - - - - - 1
15. Tehnička intervencija u prometu-cestovni promet            
 1 2 1 2 - 2 7 2 1 1 3 27
Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac  
Ukupno            
30 23 27 29 32 29 26 11 36 50 60 54 407