.

 

Intervencije 2003. g.

 

2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013

2014

 2015   2016

 

 

 

 

Pregled intervencija za 2003. g.
Pregled intervencija po mjesecima:
Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Ukupno
1. Akcidenti u/na građevinskom objektu (ispumpavanje vode-zatvaranje vode-plina)
- 1 1 - - - - - - - - - 2
2. Akcidenti u prometu
- - - - - - - - - - - - -
3. Događaji bez učešća ili lažne dojave
 - 2 1 1 - 3 1 - - - 1 1 10
4. Požar dimnjaka
 5 1 - - - - - - - 1 2 1 10
5. Požar otvorenog prostora
- - 7 2 7 1 2 3 1 2 1 2 28
6. Požar prijevoznog sredstva
 - - 1 - - 2 - - - - - - 3
7. Požar u/na građevinskom objektu           
 1 2 4 3 3 1 2 2 - 2 1 2 23
8. Preventivno osiguranje javnih skupova            
 - - - - - - - - - - - - -
9. Preventivno osiguranje na plinskim i naftnim bušotinama i postrojenjima            
 - - - - - - - - - - - - -
10. Prijevoz vode            
 - - - - - - - - - - - - -
11. Tehnička intervencija na građevinskom objektu            
 2 - - - - - - - - - - - 2
12. Tehnička intervencija na otvorenom prostoru-na vodi/ispumpavanje            
- 1 - - - - - - - - - 1 2
13. Tehnička intervencija na otvorenom prostoru-saniranje/uklanjanje prepreka            
 - - 1 1 1 2 1 - - - - - 6
14. Tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja            
 - - - - - 1 - - - 2 - - 3
15. Tehnička intervencija u prometu-cestovni promet            
 - 1 1 1 - 2 1 - 1 2 - 1 10
Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac  
Ukupno            
8 8 16 8 11 12 7 5 2 9 5 8 99