.

 

Intervencije 2002. g.

 

2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013

2014

 2015   2016

  

 

 

 

Pregled intervencija za 2002. g.
Pregled intervencija po mjesecima:
Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Ukupno
1. Akcidenti u/na građevinskom objektu (ispumpavanje vode-zatvaranje vode-plina)
 - - - - - - - - - - - - -
2. Akcidenti u prometu
 - - - - - - - - - - 1 - 1
3. Događaji bez učešća ili lažne dojave
 3 - - - 1 - 3 - - 2 2 - 11
4. Požar dimnjaka
 1 1 3 - - 1 - - - 1 - 1 8
5. Požar otvorenog prostora
 4 3 8 6 - 7 5 - - 3 1 1 38
6. Požar prijevoznog sredstva
 - 1 - 1 1 - - - - - - - 3
7. Požar u/na građevinskom objektu           
 2 5 1 2 - 1 - 3 1 3 1 4 23
8. Preventivno osiguranje javnih skupova            
- - - - - - - - - - - - -
9. Preventivno osiguranje na plinskim i naftnim bušotinama i postrojenjima            
 - - - - - - - - - - - - -
10. Prijevoz vode            
 - - - - - - - - - - - - -
11. Tehnička intervencija na građevinskom objektu            
- - - - - 1 1 - - - - - 2
12. Tehnička intervencija na otvorenom prostoru-na vodi/ispumpavanje            
 - - - - - - - 4 - - - - 4
13. Tehnička intervencija na otvorenom prostoru-saniranje/uklanjanje prepreka            
 1 - - 1 - - - 1 - - 1 - 4
14. Tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja            
 1 - 1 1 - 1 - - - - - - 4
15. Tehnička intervencija u prometu-cestovni promet            
 2 4 2 - - 2 4 1 - 1 4 1 21
16. Tehničke intervencije u prometu-željeznički promet
- - - - - - 3 - - - - - 3
Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac  
Ukupno            
15 14 15 11 2 13 16 9 1 11 10 7 124