.

 

 

Intervencije 2013. g.

 

2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013

2014

2015   2016

 

 

 

 

Pregled intervencija za 2013. g.
Pregled intervencija po mjesecima i vrsti:
Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Ukupno
   Požarne intervencije
 Požar stambenog objekta
 - 1 - - 1 - -  1 - 1  - -  4
 Požar poslovnog objekta
 - - 1 - - - -  -  -  -  -  -   1
 Požar objekta javne namjene
- - - - - - -  1  -  1  -  -   2
 Požar gospodarskog objekta
1 - - - - - 2  -  -  - 1 1   5
 Požar objekta komunalne namjene
 - - - - - - -  -  -  -  -  -   -
 Požar prometnog sredstva
- - - - - - -  -  -  -  -  -   -
 Požar na otvorenom prostoru         
- - - 1 - 1 2  8  1  6  -  -   19
 Požar dimnjaka           
 2 1 4 1 1 - -  -  -  -  1 4   14
 Eksplozije           
- - - - - - -  -  -  - - -   -
 Ostale požarne intervencije          
- - - - 1 - -  1  -  -  - -   2
    Tehničke intervencije
 Nezgode u prometu           
 - 1 - 1 1 1 3  2  4  - 4 2  19
 Spašavanje s visine i iz dubine           
- - - - - - -  -  -  - - -  -
 Potraga za nestalom osobom           
- - - 1 - - -  -  -  -  1  -  2
 Spašavanje na/pod vodom           
 - - - - - - -  -  -  -  -  -  -
 Radovi na vodi i zaštita od poplava            
 -  -  1 11 - 7 6 -  - - - -  25
 Spašavanje iz ruševina            
-  - - - - -  -  - - -  -  -  -
 Tehničke intervencije u objektu            
 - -  - - -  -  -  -  1 - 1 - 2
 Intervencije s opasnim tvarima            
 - -  - -  -  - -  - -  -  -  -  -
 Eksplozije            
- -  -  -  - - - -  -  - -  - -
 Ostale tehničke intervencije            
9  1 - 1  5  1 3 2 3 4 4  3 36
    Ostale intervencije                
 Prijevoz vode (po nalogu)            
 1 1  2 3  3 4 5 2  2 7 5  3 38
 Lažna dojava            
- -  -  -  - -  -  - - - 1 - 1
 Izvidi            
1  1  1 - 1  2 3 2 2 2 - 1  16
Upit i ostalo             
- -  - -  -  -  - - -  - - -  -
 Lažni poziv
- - - - - - - - 1 - - - 1
 Ponovna dojava
 -  -  - -  -  -  - - - -  - -  -
Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac  
Ukupno            
14 6  9  19  13  16  24 19
14
 21
18
14
 187