.

 

 

2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
   2013  2014 2015 2016 2017   2018

 

 

 

Intervencije u 2015 godini

 

 

 

     Statistički  pokazatelji za 2015. godinu pokazuju sljedeće:

 

  •      Vatrogasna postrojba je tijekom 2015. godine imala 155 intervencija, što je u odnosu na 2014. godinu manje za 90 intervencija. Broj  požara je smanjen s 47 na 43 ove godine, što je neznatno smanjenje u odnosu na prošlu godinu. Broj požara na građevinskim objektima  je udvostručen i povećan  sa 7 na 14, dok je broj požara na otvorenom prostoru u smanjenju u odnosu na prošlu godinu sa 19 na 11.
  •  
  •      Najveće smanjenje imamo na tehničkim intervencijama, odnosno ispumpavanjima vode, sa 62 ispumpavanja 2014. godine na 3 ove godine, što je i rezultat ukupnog smanjenja broja intervencija.
  • Statističkom analizom utvrđeno  je:
  •  

                    - 8 min (8 min) prosječno vrijeme od dojave do dolaska na intervenciju

                    - 16min (12,5 min)  prosječno vrijeme od dolaska do lokalizacije požara

                    - 82 min (55 min) prosječno vrijeme od dolaska do gašenja požara

 

                    - 106 min (171 min) prosječno vrijeme od izlaska do povratka s požarne intervencije

  •      Statistika pokazuje je da se najveći broj intervencija i događaja, oko 58% odvija u vremenskom periodu od 6-16h, zatim slijede popodnevni i rani večernji sati od 16-22h sa 31% intervencija i kasni noćni sati od 22-06h ujutro sa 11% intervencija.
  •  
  •      Ukupni troškovi svih intervencija iznose 456 540 kn,  po važećem cjeniku Hrvatske vatrogasne zajednice od čega približno 18% otpada na tehničke intervencije, 36% na požarne intervencije i preostali dio od 46% na ostale intervencije

 

 

 

     Grafički prikaz broja intervencija u dvanaestogodišnjem razdoblju 2004. - 2015. godina: