.

         

           Bivši djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac

  

Red. br.

   

Ime i Prezime  

Naziv radnog mjesta

Došao

godine

 Otišao

godine

 Danas

 1. Zvonko Perica
Načelnik Centra
 1980
1990 Preminuo
 2. Ivan Fucak
Administrator
 1980 1980

Sporazumni

raskid

 3. Ivan Hapavel
 Vatrogasac-vozač
 1980 
1985

 Sporazumni

raskid

 4. Đuro Jaković
Vatrogasac-vozač
 1980
1989

Sporazumni

raskid

 5. Đuro Kelić Vatrogasac-vozač 1980 1999

Preminuo

 6. Luka Jakupčić
Vatrogasac 1980 2001
Mirovina
 7. Franjo Posavec
Vatrogasac
1980 1992
Mirovina
 8. Franjo Grgačić
Vatrogasac
 1980
1993

Sporazumni 

raskid

 9. Slavica Mađerić
Čistaćica 1980 1987

Sporazumni

raskid

 10. Josip Čorba
Vatrogasac
 1981
1986
Mirovina
 11. Petar Petričec
Vatrogasac
 1981
1997
Mirovina
 12. Josip Pavunić
Vatrogasac
 1981
1986
Mirovina
 13. Stjepan Šprajc
Vozač-automehaničar
 1981
1991
Mirovina
 14. Vladimir Muše
Vatrogasac
 1981
1991
Mirovina
 15. Ivan Peršinović
Vatrogasac
 1981
1982

Sporazumni

raskid

 16. Vlado Hodalić
 Vatrogasac-vozač  1981
1986
Mirovina
 17. Mirjana Miholek
Administrator
1981 1993

Sporazumni

raskid

 18. Marijan Lukić
 Vatrogasac-vozač 1984 1997

Sporazumni

raskid

 19. Marija Litvić
 Čistaćica 1986 1991

Sporazumni

raskid

 20. Marijan Roštan
 Vatrogasac-vozač 1989 1998

Sporazumni

raskid

21. Božidar Tomica Vatrogasac-vozač 1990 1993

 

Sporazumni

raskid

22. Ivica Konjarek Vatrogasac-vozač 1989 1990

Sporazumni

raskid 
 23. Đurđica Juračić
 Čistaćica 1992 1993

Sporazumni

raskid

 24. Ivan Hrženjak
Vatrogasac
 1981
2005

Sporazumni

raskid

 25. Mato Kovačić
 Vatrogasac-vozač 1981 1994
Mirovina
 26. Petar Markovica
 Dežurni-vozač
 1981
2005

Sporazumni

raskid

 27. Valent Jančijev
 Dežurni-vozač  1980
2005

Preminuo

 28. Đuro Zvonar
 Vatrogasac-vozač 1980  2010
Mirovina
 29. Slavko Rajić Vatrogasac-vozač 1980 2010 Preminuo
 30. Marijana Mandić Knjigovođa-blagajnik 1978 2010 Preminula
31. Đuro Petrović Vatrogasac-vozač 1980 2013 Mirovina
32. Igor Bukovčan Vatrogasac-vozač 2005 2007

Sporazumni

raskid
33. Igor Maletić Vatrogasac-vozač 2013 2013

 

Sporazumni

raskid

34. Melita Bregović Voditelj knjigovodstveno-admin. poslova 2012 2013

Zamjena zbog bolovanja

35. Ivan Sokač Voditelj vatrogasnog odjeljenja 1981 2014

Mirovina

36. Boško Mikulić Voditelj vatrogasnog odjeljenja 1981 2014

Mirovina

37. Ivan Ređep Vatrogasac-vozač 1981 2015

Preminuo

38.
Petar Kelić
Vatrogasac-vozač 1980
2015

Mirovina

39.
Ivan Nikša
Vatrogasac-vozač 1980
2015

Mirovina

40. Mirko Mesarov Vatrogasac-vozač 1985 2016

Mirovina

41. Đuro Ređep Voditelj vatrogasne grupe 1984 2017

Preminuo

42. Marijan Kicivoj Zamjenik zapovjednika postrojbe 1990 2017

Sporazumni raskid

43. Josip Miholek Vatrogasac-vozač 1983 2018

Mirovina

44. Mladen Jakupčić Zapovjednik 2014 2018

Preminuo